मेरो देशको नागरिकको लासमाथिको राजनीति तुरुन्त बन्द गर ।


सुन्नमा आएको छ, महाभूकम्प कारणले संकष्ट ग्रस्त मेरो बस्तीमा हुँडारहरू अचाक्लि नै सिनो खान आएको छ । भेंडाको भेषमा ब्वाँसाहरू शिकार गर्नमा तल्लीन भएका छन् रे । माथ्ला घरे स्यालको हुंकार सुनेर तल्लगरे स्यालहरू पनि हुइय्या गर्न अघि सरे । कमिलाको परिश्रमको जस आफूले कुम्ल्याउन फ्याउराहरू भाग्नावाशेस चाहर्न थाल्यो रे । ए आओ न ! कोही त् बाघ भएर निस्क न । सिनोमा राज गर्न खोज्नेलाई कुल्लेलम ठोकाओ न । मेरो देशको नागरिकको लासमाथिको राजनीति तुरुन्त बन्द गर । ‪#‎नेपाल‬ ‪#‎राजनीति‬ ‪#‎महाभूकम्प‬

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.