Audio (नेवा: अडियो)


स्वनिग: नेपाल भाषाया ज्याझो – अन्तर्वार्ता / म्यें / विचा: / बु खं आदि

===================================================

बाह्य चक्रपथ: समस्या कि समाधान ? डा. महेश मान श्रेष्ठ


============================================================
नेवा: या उत्पति
============================================================

नेवा: तयागु नितिं हाकुगु दि
============================================================

डा. डेविड गेल्लनर लिसे रेडियो सिटि ज्याझो न्ह्याकामी राजेन्द्र शाक्य जु न कयादीगु अन्तर्वार्ता 
============================================================

नेपाली रेडियो

कान्तिपुर एफएम

नेपाल एफएम

मैत्री एफएम

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.